Special Prakash Purab (Birthday) Celebration Programme of Guru Nanak Dev Ji – Monday 30.11.2020